Μ.R. Καλλιθέας Σαπφούς 91 πλ. Κύπρου. Επικοινωνήστε με την Κωνσταντίνα καθημερινά 17:00 – 21:00 τηλ: 210 9599947

Μ.R. Περιστερίου Αιτολών 13 πλ. Δέγλερη (Ανθούπολη). Επικοινωνήστε με την Έλλη καθημερινά 17:00 – 21:00 τηλ: 210 5763194