Επίπεδο Τιμή  
Πιανο Levels 1-3 - (Προκαταρκτική) 1.00€ ανά Ημέρα. Επιλογή
Πιανο Levels 4-6 - (Kατωτέρα) 1.50€ ανά Ημέρα. Επιλογή
Πιανο Levels 7-9 - (Μέση) 2.00€ ανά Ημέρα. Επιλογή
Πιανο Levels 10-12 - (Ανωτέρα) 2.50€ ανά Ημέρα. Επιλογή
Κιθάρα Levels 1-3 - (Προκαταρκτική) 1.00€ ανά Ημέρα. Επιλογή
Κιθάρα Levels 4-6 - (Kατωτέρα) 1.50€ ανά Ημέρα. Επιλογή
Κιθάρα Levels 7-9 - (Μέση) 2.00€ ανά Ημέρα. Επιλογή
Κιθάρα Levels 10-12 - (Ανωτέρα) 2.50€ ανά Ημέρα. Επιλογή

← Return to Home