Επίπεδο Τιμή  
Πιάνο - Προκαταρκτική (levels 1-3) 10.00€ ανά Μήνας. Επιλογή
Πιάνο - Κατωτέρα (levels 4-6) 15.00€ ανά Μήνας. Επιλογή
Πιάνο- Pro Practice - Μέση (levels 7-9) 20.00€ ανά Μήνας. Επιλογή
Πιάνο- Pro Practice - Ανωτέρα (levels 10-12) 25.00€ ανά Μήνας. Επιλογή
Κιθάρα - Προκαταρκτική (grades 1-3) 10.00€ ανά Μήνας. Επιλογή