Επίπεδο Τιμή  
Πιάνο – Προκαταρκτική (levels 1-3) 10.00€ ανά Μήνας. Επιλογή
Πιάνο – Κατωτέρα (levels 4-6) 15.00€ ανά Μήνας. Επιλογή
Πιάνο- Pro Practice – Μέση (levels 7-9) 20.00€ ανά Μήνας. Επιλογή
Πιάνο- Pro Practice – Ανωτέρα (levels 10-12) 25.00€ ανά Μήνας. Επιλογή
Κιθάρα – Προκαταρκτική (grades 1-3) 10.00€ ανά Μήνας. Επιλογή